برای سفارش کرکره برقی و محاسبه هزینه نهایی مهترین نکته اندازه گیری دقیق و محاسبه اندازه تیغه می باشد برای این امر لازم است به نکاتی که در زیر آمده توجه بفرمایید.

برای اندازه گیری عرض باید کف تا کف محلی قرار است با تیغه پوشیده شود را اندازه گیری کنید, کف تا کف به معنی جایی که قرار است قوطی یا ریل به آنجا بچسبد که ابتدا و انتهای تیغه در آن قرار می گیرد.

برای اندازه گیری ارتفاع دو مدل اندازه گیری وجود دارد (1. مکان های مسقف 2. مکان های بدون سقف). برای اندازه گیری مکان های مسقف ارتفاع از کف تا سقف به علاوه 50 سانتی متر که برای دورپیچ شفت در نظر میگیریم. برای مکان های بدون سقف ارتفاع را از کف تا وسط محل مورد نظر قرارگیری صفحه پلیت (صفحه پلیت نگه دارنده دو طرف شفت می باشد) محاسبه و بعلاوه 50 سانتی متر می کنیم.

همیشه در اندازه گیری عرض کار باید با دقت بسیار بالا اندازه گیری شود زیرا بعد از برش تیغه و  مونتاژ قابل تغییر نیست اما طول تیغه حتی بعد از نصب هم قابل تغییر می باشد.

این مطلب جنبه آموزش دارد و برای محاسبه تقریبی قیمت تیغه کرکره برقی می باشد. اما بهتر است مصرف کنندگانی که برای سفارش کرکره برقی اقدام می کنند برای اندازه گیری آن و جلوگیری از خسارات احتمالی از شرکت مورد نظر درخواست کارشناس برای اندازه گیری نمایند.