ریسیور 4 موتوره برای مکان هایی که 4 درب مجزا دارند و می توان هر کدام از درب ها را به صورت مستقل از دیگری باز یا بسته کرد، برای این کار شما نیاز به 4 ریموت ندارید!!! می توان از یک ریموت، کنترل هر 4 درب را در اختیار گرفت که هم از لحاظ اقتصادی به صرفه است هم دیگر نیاز به جابه جایی 4 ریموت را ندارید. معمولاً این نوع ریسیور از تعداد بالایی ریموت پشتیبانی می کند و از این نظر نیز نگرانی وجود ندارد.
کار کرد این ریسیور به این شکل می باشد که در مدار خود چهار ترمینال برای اتصال چهار موتور A-B-C-D  دارد و هر کدام با ریموت به صورت اختصاصی ست شده و می توان تمام موتور ها را با همان ریموت کنترل کرد.

این نوع ریسیور فول کانال است و می توان به آن چشمی, فلاشر و… را نیز اضافه کرد.