جک بازویی درب دو سرعته  برای باز و بسته شدن یک سرعت سریع و یک سرعت آرامتر دارد که در هنگام کارکرد مزایای آن نسبت به تک سرعت مشهود است در ادامه توضیح تکمیلی ذکر می شود.

اگر تا به حال کارکرد درب های کنترلی را دیده باشید متوجه شده اید که در بعضی از آنها درب با یک سرعت به انتها  نزدیک شده و هنگام بسته شدن که می شود از سرعت خود می کاهد تا هم اینمن تر بسته شود و از ایجاد سر و صدای هنگام بسته شدن هم درب جلوگیری کند. همینطور هنگام باز شدن زمانی که درب نزدیک دیوار می  شود از سرعت خود کم می کند.

به این سیستم دو سرعته گفته می شود که هم از سر و صدا جلوگیری می کند هم استهلاک کمتری نسبت به جک تک سرعته دارد, این خصوصیت در اکثر جک های جدید رعایت می شود (البته نه همه آنها) بهتر است هنگام خرید جک به این خصوصیت جک توجه ویژه شود.