انواع موتور کرکره برقی توبولار، ساید در برندها و کیفیت های متفاوت