ابتدا برای پیدا کردن محل مناسب نصب جک برقی به روی درب پارکینگ باید شرایط درب را

در نظر بگیریم ، از نظر علمی بهترین محل مناسب برای نصب در ارتفاع یک سوم پایین درب

می باشد ولی از نظر راحتی و کنترل فشار های افراد از بیرون به سمت داخل و امکان

دسترسی بهتر به جک برقی جابان و انجام جوشکاری و برش کاری دیوار و کنده کاری

بهترین ارتفاع 120 سانتی متری از کف زمین می باشد اما مهم ترین نکته در پیدا کردن

محل مناسب برای نصب جک برقی به روی درب مکانی می باشد که یک پروفیل افقی

به روی درب قرار دارد و می توان به عنوان یک بیس مناسب از آن برای داشتن استقامت

بسیار بالا استفاده کرد .

نکته حائز اهمیت این است که ما بتوانیم این پروفیل افقی را در نزدیکی ارتفاع 120

سانتی متری مورد نظر خودمان داشته باشیم .

در یک سری از درب های پارکینگی باید خودمان یک بیس مناسب ایجاد کنیم برای مثال

در درب های تشکیل شده از ورق های به شکل ذوذنقه در ارتفاع 120 سانتی متری نقطه

مورد نظر را از طریق پلیت های به قطر حداقل 5 میل و یا استفاده از ناودانی 6 ایجاد می کنیم .

در درب هایی که به صورت ورق یک تکه صاف از ورق 2 میل استفاده شده است در ارتفاع 120

سانتی متری به وسیله ی یک پروفیل 2×4 سانتیمتری به روی درب پارکینگ به صورت افقی

یک بیس مناسب ایجاد می کنیم .

در مواقعی که درب به صورت کاملا شیشه ای می باشد ما مجبوریم از پروفیل بالای درب استفاده

کنیم و یا با رضایت مشتری قسمت شیشه ای را از وسط به دو نیم بکنیم و از وسط  شیشه ای یک

پروفیل اضافه کنیم همچنین در مواردی که از تلق استفاده شده است ما می توانیم تلق را خارج

کنیم و یک بیس مقاوم در وسط درب قرار دهیم و یراق را جوش دهیم سپس به مقدار فضای یراق

وسط تلق را برش داده و سر جای اولش قرار می دهیم .

با رعایت نکات بالا می توانید جک برقی را بر روی درب پارکینگ نصب کنید .